31 October 2016

Over 2000 deltakere på Nordic Edge

Helseminister Bent Høie var blant innlederne under Nordic Edge Expo 2017.

Helseminister Bent Høie var blant innlederne under Nordic Edge Expo 2016.

6.-7. oktober gikk Nordic Edge Expo 2016 av stabelen i Stavanger Forum. Årets konferanse hadde over 2000 påmeldte deltakere, en firedobling fra fjorårets arrangement! I tillegg var det over 100 selskaper som stilte ut på konferansens messe. Arrangementet, som ble åpnet av Stavangerordfører Christine Sagen Helgø, bestod av konferanse, messe, tekniske besøk samt sosialt program og nettverksmuligheter.

Smartteknologi for fremtidens byer
Smarte byer og hjem er nøkkelordet under Nordic Edge. Dette konseptet handler om sunn og bærekraftig utvikling for fremtidens byer, teknologiske løsninger som gjør innbyggernes liv enklere, samtidig som man drar nytte av næringsmulighetene dette medfører. Smartteknologi spiller også en viktig rolle i omstillingsdebatten, som et næringsområde med stort potensiale i regionen. Smartarbeidet i Stavangerregionen har dessuten blitt lagt merke til i Europa gjennom Triangulum-prosjektet hvor Stavanger, Eindhoven og Manchester har fått status som fyrtårnsbyer. Gjennom prosjektet vil byene motta 200 millioner kroner over fem år til pilotering av smartbyløsninger.

Teknologioverføring, fyrtårnsbyer og Europadimensjonen
Helseminister Bent Høie innledet om hvordan smarte byer kan skape bedre helse blant innbyggerne. Her nevnte han blant annet at Norway Pumps & Pipes-initiativet, om teknologioverføring fra olje- og gassnæringen til helsesektoren. Store aktører som Microsoft, Cisco, Telenor, IBM og Uber var også representert blant innlederne, i tillegg til andre aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Stavangers næringssjef Tone Grindland deltok i paneldebatt med representanter fra Milano, London, San Sebastian og Eindhoven, hvor tema var smartarbeidet som foregår i disse byene. Konferansedeltakerne fikk også bli bedre kjent med Europas nye smartbyer som har fått innvilget EU-midler gjennom fyrtårnsprosjektene i 2016 – SmartEnCity, SHARING CITIES, SMARTER TOGETHER og REPLICATE. Axel Volkery orienterte om Europakommisjonens Smart Cities-agenda. EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, avsluttet med en oppsummering av konferansens første dag.

Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne har i vært svært positive, og 82% av respondentene i evalueringsundersøkelsen sier at de ønsker å delta også under Nordic Edge Expo 2017.

Arrangører
Greater Stavanger, Lyse og Stavangerregionens Europakontor er initiativtakerne bak konferansen,i samarbeid med regionale aktører som ONS, Region Stavanger, Stavanger Forum og Næringsforeningen. Europakontoret har bidratt i det strategiske arbeidet og utforming av program, samt med promotering av arrangementet i Brussel og Norge.

Les mer om årets Nordic Edge-konferanse hos Greater Stavanger. Se også omtale hos NRK Rogaland, Rogaland Avis og kommentar i Stavanger Aftenblad.

 

Share