23 February 2023

På håret – EU unngår teknisk resesjon


Nesten ett år etter Russlands invasjon av Ukraina går det (litt) bedre enn først forventet for den europeiske økonomien.

Etter invasjonen, med påfølgende usikker strømforsyning og konsekvenser av de europeiske sanksjonene mot Russland, var det frykt i markedene for den ødeleggende kraften det ville ha på  europeisk økonomi.

I følge avisen Politico var EU så sent som i november i fjor på vei mot sitt andre kvartal med  negativ vekst – noe som betegnes som en teknisk resesjon.

Bedre enn fryktet

På grunn av minsket avhengighet av russisk gass er det forventet at EU’s  økonomi nett og jevnt unngår resesjon.

Men invasjonen forblir den største risikoen for den europeiske økonomien. 

Ifølge Kommisjonens seneste økonomiske prognose unngikk eurosonen akkurat en resesjon da økonomien vokste henholdsvis 0.3% og 0.1%  i tredje og fjerde kvartal i fjor. Det gjør også at den årlige veksten er estimert til 3.5% i stedet for 3.2% som tidligere, rapporterer Politico.  

Videre er veksten i The Winter interim Forecast for 2023 projisert til 0.8% i EU og 0.9% i eurosonen. Dette er høyere enn den økonomiske prognosen høsten 2022 – da veksten var forventet å ligge på  0.3% i begge områdene.

Tegn på motstandsdyktighet

 Ifølge Paolo Gentiloni, EU-kommisær for økonomi, er disse prognosene positive tegn på EUs motstandsdyktighet og viser styrken av felles respons på uforventede hendelser siden 2020.

Han legger likevel ikke skjul på at tiden framover blir krevende.

Det som først og fremst trekkes frem er at energikostnadene for individuelle brukere og bedrifter fortsatt er høye, og at kjerneinflasjonen fortsatte å stige i januar – noe som minsker husholdenes kjøpekraft. 

ShareAuthor

Ebba Lord