5 October 2020

Påmelding til Smart City Expo World Congress

Nå kan man melde seg på til verdens største messe og konferanse for smartby, Smart City Expo World Congress, fra 17.-18. november 2020. Årets digitale konferanse vil belyse seks hovedtemaer, som bymobilitet, teknologi for å møte globale utfordringer og klima.

Den 17.-18. november 2020 arrangeres Smart City Expo World Congress (SCEWC) for første gang digitalt. Smart City Expo i Barcelona har over 24.000 besøkende hvert år, med over 1000 utstillere fra mer enn 700 byer og 146 land, med et omfattende konferanseprogram. Arrangementet samler folk fra hele verden og er en global nettverksarena.

Konferansen har med seg store og sentrale aktører som Europakommisjonen, World Bank Group og ICEX. I løpet av SCEWC, vil man fokusere på seks områder for å takle kritiske endringer:

  • Tilpasse bymobilitet for trygge og bærekraftige reiser
  • Teknologier for å møte globale urbane utfordringer
  • Omstrukturere byer og byliv for alle
  • Sikre en inkluderende økonomisk gjenreisning
  • Motstandsdyktige infrastrukturer og hvordan gjenreise urbane miljøer
  • Detaljhandelens fremtiden i en digital tid

SCEWC’s hensikt er å styrke byer og skape engasjement for urban innovasjon over hele kloden. Gjennom å fremme sosial innovasjon, etablere partnerskap og identifisere forrentningsmuligheter, vil konferansen bidra til å skape en bedre fremtid for byer og deres innbyggere.

  • Påmelding gjøres her.
  • For mer informasjon, se SCEWC egne nettsider her.

Share