9 February 2021

Påmeldingen til vårens Lynkurs EØS og EU på 1-2-3 er åpnet

De norske regionskontorene i Brussel og KS inviterer nok en gang til digitalt Lynkurs EU/EØS på 1-2-3, denne gangen med fordypning i EUs European Green Deal og digitalisering. Hold av datoene 7., 8. og 9. april, fra kl. 11.-12. Meld deg på!

Denne gangen har vi satt av en time tre dager på rad for å gi en oversikt over EUs institusjoner og prosesser, samt norske regionale og kommunale aktørers mulighet til å samhandle med EU. I tillegg, vil vi gå i dybden på to aktuelle temaer i Europa akkurat nå, grønn omstilling og digitalisering, som vil få innvirkning på Norge, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dato og klokkeslett: 7., 8. og 9. april fra kl. 11.-12. Påmelding gjøres her.

Program: EUs Grønne Giv og Digitalisering

Del 1. Norge i Europa
07/04 kl. 11.00 – 12.00

Innføring i Norges forhold til EU
v/ Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU

Et Brussel-perspektiv – Hvordan jobber norske regionkontor?
v/ Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Europakontor     
Del 2. EUs grønne giv
08/04 kl. 11.00 – 12.00 
 
Hvilken betydning har Green Deal for norske kommuner og fylkeskommuner?
v/ Solveig Standal Skåravik og Ingvild Jacobsen, EU-rådgivere for klima, miljø og energi, Osloregionens Europakontor
 
Sirkulærøkonomi og avfallshåndtering – eksempler på hvordan det grønne skiftet påvirker lokale og regionale aktører 
v/ Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene
Del 3. Et digitalt Europa
09/04 kl. 11:00 – 12:00

Digitalisering som innsatsfaktor for innovasjon og velferd
v/Trond Helge Baardsen, EFTA
 
EU som pådriver for en digital helsesektor
v/Anders Lamark Tysse, helseråd, Norges delegasjon til EU
Moderator for lynkurset: Stig Marthinsen, direktør Sørlandets Europakontor

Share