23 May 2018

EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

 

EP-parlamentarikere

Europarlamentarikerne på besøk i Stavanger

Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker.

Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs tredje mobilitetspakke, Brexit og Energiunionen.

Parlamentarikerne ble orientert om  det EU finansierte Triangulum-prosjektet og Stavanger kommunes satsing på smartbyløsninger fra ordføreren og smartbysjefen. Energiselskapet Lyse fortalte om sitt arbeid med nye energi- og mobilitetsløsnigner som utvikling av ladestasjoner for el-biler.

Stavangerregionens Europakontor har vært med på å lage programmet for parlamentarikerne og organisere studiebesøket. Se hele programmet her.

Share