11 December 2019

Parlamentet godkjenner ny EU-kommisjon og erklærer europeisk klimakrise

Ny Europakommisjon

Foto: Reuters

Europaparlamentets månedlige plenarsesjon ble avholdt 25. – 29. november i Strasbourg. Parlamentet godkjente ny EU kommisjon, budsjett for 2020 og deklarasjon om europeisk klimakrise. 

Ursula von der Leyen er EUs første kvinnelige kommisjonspresident og den 27. november ble den nye Europakommisjonen godkjent av Europarlamentets folkevalgte. 461 representanter stemte for, 157 mot og 89 avstod. Den nye kommisjonen tiltrådte offisielt 1. desember, en måned senere enn planlagt ettersom tre kommissærer fra henholdsvis Frankrike, Ungarn og Romania ble avslått av Europaparlamentet i første høringsrunde og tre nye måtte oppnevnes og godkjennes.

Budsjettet for 2020 ble i samme sesjon godkjent av Europaparlamentet og setter av mer støtte til klimasaker, forskningsprosjekter, infrastrukturinvesteringer,  Erasmus+ og “Youth Employment Initiative”.

En resolusjon om å bli klimanøytral innen 2050 i tråd med Paris-avtalen samt økte utslippsmål for 2030 ble vedtatt den 28. november. Parlamentet vedtok samtidig en deklarasjon om at Europa befinner seg i en “klimakrise”. Dette øker presset på den påtroppende kommisjonen om å levere resultater på “European Green Deal”, kommisjonens ambisjoner og prioriteringer for klimapolitikken.

Les mer om “Green Deal” på regjeringen sine nettsider her og om den nye kommisjonens politiske prioriteringer her. Se alle sakene fra plenarsesjonen her.

Share