1 December 2015

Parlamentet ønsker EU-strategi for å forhindre radikalisering

Exterior view of the European Parliament in Strasbourg

Foto: Europaparlamentet

I lys av terrorangrepene i Paris og påfølgende arrestasjoner i Brussel, vedtok Europaparlamentet en uforpliktende strategi på plenumsmøtet 25. november, hvor det oppfordres til felles handling blant medlemsstatene for å forhindre videre radikalisering og terror. En svarteliste over Jihadister og terrormistenkte, samt et eget system for straffeforfølg av utenlandske krigere som returnerer til EU, er blant forslagene som nå videresendes til Europakommisjonen og Rådet.

548 mot 110 stemte for den uforpliktende strategien i Europaparlamentet, som oppfordrer EU-landene og Europakommisjonen til handling mot radikalisering, særlig av unge. Blant forslagene er:

  • Innføre tiltak som beslaglegning av pass og frysing av finansielle midler for å forhindre potensielle krigere i å forlate EU
  • Etablere støttesystemer, hvor familie og venner kan henvende seg for hjelp dersom de frykter radikalisering eller mulig deltakelse i terrororganisasjoner av noen i nær omgangskrets
  • Promotering av inter-kulturell dialog i utdanningssystemer og belastede nabolag. Forhindre marginalisering, og arbeide for bedre sosial inkludering.
  • Innføre tiltak for å forhindre at fengsler fungerer som en yngleplass for spredning av radikal og voldelig ekstremisme.

Europaparlamentet understreker også behovet for bedre systematisk kontroll av EUs yttergrenser, og opptrapping av informasjonsdeling og bedre bruk av nettverk som EUROPOL og Schengen Information System.

Les mer om strategien her.

Share