25 October 2018

Parlamentet støtter engangsplast-forbud

Ocean-plastic-pollution

Foto: wonderfulengineering.com

EU trapper opp kampen mot bruken av plast og den 24. oktober stemte Europaparlamentet for Kommisjonens forslag om å forby engangsplast i EU. Målet er å begrense avfall som sprer seg ut i naturen.

Brukere av engangsplast, som restauranter og butikker er derfor nødt til å finne alternative produkter ettersom sugerør og engangsbestikk i framtiden vil bli ulovlig. Kommisjonens forslag skal nå diskuteres av Rådet, før Rådet og Parlamentet går inn i forhandlinger om utformingen av et endelig direktiv.

Forbudet mot engangsplast er et viktig ledd i EUs arbeid med å etablere en sirkulær økonomi. Kjernen i sirkulærøkonomien er å utnytte planetens ressurser på en best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Produkter må dermed ha lang levetid og holdbarhet.

Les mer om sirkulærøkonomi her.

Share