19 November 2018

Strengere utslippsregler for tungtransport

European Parliament's two-seat system problem

Foto: Ezequiel Scanetti

Europaparlamentet gikk 15. november inn for strengere utslippsregler lastebiler og andre nyttekjøretøy. Parlamentets vedtak er et historisk steg mot å kutte utslipp fra tungtransport. Kommisjonen hadde i sitt forslag foreslått en utslippsreduksjon på 30%, mens Parlamentet gikk inn for et høyere kutt på 35%.

Produsenter av nyttekjøretøy må også kutte 50% av alle utslipp fra nyproduserte kjøretøy innen 2030, samtidig som 5% av alle slike kjøretøy skal være utslippsfrie innen 2025. Dette tallet skal økes til 20% innen 2030.

Vedtaket for kutt i utslipp fra tungtransport er et viktig ledd i å redusere utslippet av klimagasser. EU har satt seg et mål å kutte 35% av alle utslipp av drivhusgasser innen 2030, i dag står tungtransport for omtrent en fjerdedel av alle EUs utslipp av drivhusgasser. Samtidig som vedtaket vil hindre utslipp i byer, hvor trafikk fra tungtransport står for store deler av utslippet fra transportsektoren.

Kommisjonen har i tillegg foreslått Clean Mobility Package, en samling regelverk og lovforslag som skal bidra til å senke klimagassutslipp fra transport og bidrar til EUs energiunion. Gjennom EØS-avtalen vil også Norge innføre regelverket etter at pakken er behandlet i EU-institusjonene.

Lese hele vedtaket her.

Les mer om forslaget til Clean Mobility Package her.

Share