5 February 2013

Partnersök- Comenius

Sagor och Legender, ett projekt inom Comenius programmet

Syfte med projektet:

  1. Att ge små barn möjlighet att lära sig om sagor och legender från andra länder.
  2. Att förbättra  barnens språkkunskaper och ge dem motivation att lära sig nya språk
  3. Ge lärare möjlighet att utbyta av idéer och  erfarenheter

Mål: att gemensamt skriva en sagobok och sätta upp en teaterpjäs.

Projektpartners: en skola i Polen med elever i åldrarna 3-6 år samt en skola i Frankrike.

Sista datum för intresseanmälan: 10 februari

Mer information finns här:

Share