29 November 2016

Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger

horisont-2020Stavangerregionens Europakontor mottar jevnlig partnersøk fra europeiske aktører, her er to aktuelle:

Energieffektivisering i bygninger

Aktør: Bilbao (Spania)
Program: Horisont 2020
Utlysning: EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation
Prosjektbeskrivelse: Gjennom prosjektet ønsker Bilbao å utvikle innovative metoder for storskala renovering av eksisterende bygninger. De nye renoveringsløsningene skal gi betydelig energieffektivisering i bygningene, så de blir lavutslipps- eller nullutslippsbygg. Hovedfokus i metodeutv iklingen er rask diagnostisering av bygninger og hurtiganalysering for å finne de best tilpassede renoveringsalternativene. Løsningene vil kunne anvendes av både interiørarkitekter, bortettslag, offentlige aktører og beboerne selv. Bilbao er på jakt etter partnere som ønsker å delta som piloteringssteder i prosjektet.
Søknadsfrist: Fristen for å søke på utlysning EEB-05-2017 er 17. januar. Det anbefales derfor at man tar kontakt snarest mulig ved eventuell interesse.
Budsjett: 5-7 millioner euro i støtte gjennom Horisont 2020.
Kontaktinformasjon: Javier Ors (jors@bilbaoekintza.bilbao.net )

Naturbaserte løsninger for flomberedskap

Aktør: Universitetet i Leeds, i samarbeid med Leeds County Council (Storbritannia).
Program: Horisont 2020
Utlysning: SC5-08-2017: Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-meteorological risk reduction
Prosjektbeskrivelse: Utlysning SC5-08-2017 handler om å utvikle, teste og utplassere innovative, naturbaserte løsninger som forebygger og reduserer omfanget av hydrometeorologiske hendelser (flom, tørke, stormer og ras) i distrikts- og naturområder, herunder også kyst- og fjellområder). Universitetet i Leeds ønsker her å fokusere på flomberedskap. Gjennom prosjektet vil man oppnå bedre samfunnsberedskap, integrering av naturbaserte løsninger i beredskaps- og arealplanlegging, samt oppskalering og eksportering av vellykkede beredskapsløsninger til andre europeiske land.
Budsjett: Minst 12 millioner euro i støtte gjennom Horisont 2020.
Søknadsfrist: Utlysningen har en tostegs søknadsprosess, hvor første søknadsfrist er 7. mars 2017. Andre søknadsfrist er 5. september 2017.
Kontaktinformasjon: Kara Hazelgrave (K.Hazelgrave@leeds.ac.uk )

Vi setter pris på om dere videreformidler partnersøket til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell interesse.

Share