5 February 2013

Partnersök-EUs hälsoprogram

partnersøk

 

Rehabilitering av stroke patienter, ett projekt inom EUs hälsoprogram

Watford YMCA i England söker partners till ett projekt med fokus på rehabilitering av patienter som fått en stroke.

Projektet syftar till att utbyta erfarenheter om hur strokepatienter kan få bästa möjliga eftervård.

Sista datum för intresseanmälan: 20 februari

Mer information finns här:

Share