1 April 2016

Helse og IKT – partnersøk innen AAL-programmet

AAL-banner-INFO-DAY-1024x5768.- 9. mars arrangerte Europakommisjonen informasjonsdag om helse- og IKT-programmet Active and Assisted Living (AAL) i Brussel, i samarbeid med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 19 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man styrker den europeiske industribasen gjennom bruk av IKT.

Informasjonsdagen dreide seg rundt AAL-programmets 2016-utlysning, som handler om bruk av innovative IKT-løsninger for å bedre livskvaliteten til demente og deres nærmiljø. Frist for å levere inn prosjektsøknader er 26. mai.

Under informasjonsdagen ble det presentert til sammen 20 partnersøk, fra aktører som er på jakt etter prosjektpartnere i andre europeiske land. Europakontoret har laget en oversikt over disse nedenfor. Mer informasjon om de individuelle partnersøkene og kontaktinformasjon er tilgjengelig i vedlagte lenker:

Partnersøk 1: Activ84Health
Prosjektleder: Activ84Health, SMB (Belgia)

Partnersøk 2: A Music ePartner for People with Alzheimer’s Disease
Prosjektleder: Universitetet i Delft (Nederland)

Partnersøk 3: iCreaTV (interactive Channel for Recreational and Educational Activities through smart TV)
Prosjektleder: Forskningsinstituttet Consiglio Nazional Delle Ricerche (Italia)

Partnersøk 4: VITCARE
Prosjektleder: Compexin Romania, SMB (Romania)

Partnersøk 5: Shared-Awareness for Dementia Based on Internet of Things
Prosjektleder: Universitetet i Turku (Finland)

Partnersøk 6: Identity Sandbox Fostering Identity for People with Dementia
Prosjektleder: Universitetet i Salzburg (Østerrike)

Partnersøk 7: DoMoNoiD
Prosjektleder: Almende, SMB (Nederland)

Partnersøk 8: Cognitive training center and mental health promotion for aging
Prosjektleder: Santa Casa Misericordia de Lisboa (Portugal)

Partnersøk 9: Living well with dementia
Prosjektleder: Universitetet i Geneve

Partnersøk 10: Enhancing daily life of people with dementia
Prosjektleder: Det medisinske universitetet i Wien (Østerrike)

Partnersøk 11: The interaction between the state of muscle (strength and proprioception) and the frequency of falling in Hungarian old population
Prosjektleder: Ungarsk mental fitness-senter

Partnersøk 12: Mobile ICT and Galileo/GPS System for inteligent support of eldery and handicaped people.
Prosjektleder: PIAP Industrial Research Institute for Automation and Measurements (Polen)

Partnersøk 13:  Enhancing physical activity in people with dementia
Prosjektleder: Det medisinske universitetet i Wien (Østerrike)

Partnersøk 14: A guide to daily life for people with dementia
Prosjektleder: Jožef Stefan Institute, Department of Intelligent Systems (Slovenia)

Partnersøk 15: On-demand daily activity support & health condition monitoring
Prosjektleder: Det tekniske universitetet i Eindhoven (Nederland)

Partnersøk 16: Secure Cloud Platform for Integrated elderly care services
Prosjektleder: Teleste, selskap (Finland)

Partnersøk 17: Robotic Solution for the Wellbeing of People with Dementia
Prosjektleder: Salesian University Institute «Rebaudengo» i Torino (Italia)

Partnersøk 18: Dementia Friendly Town
Prosjektleder: Cork fylkeskommune og Cork Institute of Technology (Irland)

Partnersøk 19: BRIDGE 60+ : Mind activity against dementia
Prosjektleder: Polish Bridge Union og Nicolaus Copernicus-universitetet i Torun (Polen)

Partnersøk 20: Friends Forever
Prosjektleder: Region Noord-Holland Noord (Nederland)

Presentasjoner fra arrangementet og mer informasjon om partnersøkene er tilgjengelig her.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om partnersøkene til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell interesse.

Share