28 January 2016

Belgisk kommune søker partnere til energiprosjekt

Horisont 2020Vi har mottatt et partnersøk fra South Brussels City Council, som er på jakt etter partnere til et prosjekt om gjenvinning av varme fra vann- og avløpssystem, til oppvarming av bygninger.

Prosjektleder: South Brussels City Council (Belgia)
Program: Horisont 2020
Utlysning: EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling systems
Prosjektets formål: Prosjektets formål er å utvikle et kostnads- og energieffektivt system for varmegjenvinning fra avløpsrør i tette urbane områder. I Sør-Brussel har man valg ut et offentlig bygg hvor man skal prøve ut systemet, i forbindelse med renovering av bygget og det tilknyttede avløpssystemet. Den belgiske vann- og avløpsetaten VIVAQUA, som også inngår som prosjektpartner, har utviklet et varmeutvekslingssystem som kan integreres i avløpsrør. Systemet benytter kalorier fra avløpsvannet til varmeproduksjon for nærliggende bygninger, og kan installeres i avløpsrørene i forbindelse med renovering. Man har allerede kjørt et pilotprosjekt i Sør-Brussel med gode resultater (god utnytting av varmen i avløpsvannet).
Potensielle partnere: offentlige myndigheter, andre byer som ønsker å teste varmegjenvinning fra avløpssystemet i tette urbane områder hvor det planlegges avløpsrenovering.
Kontaktinformasjon: Interesserte aktører kan ta kontakt med Camille Le Borgne (clb@impulse.brus ). Frist for å ta kontakt er mars 2016. Den endelige fristen for å levere inn prosjektsøknad til EE-01-2017 er 19. januar 2017.
Les mer om partnersøket her:
Partner Search Eurocities_EE-1 Wastewater heat recovery in urban areas

Vi setter pris på om dere kan videreformidle partnersøket til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne informert ved eventuell interesse.

 

Share