24 July 2013

Partnersøk – kultur

width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White

Kalisz kommune (ca 100 000 innbyggere)og Kalisz regionale museum i Polen søker norske prosjektpartnere til et Norway Grants-prosjekt. Prosjektet, kalt «From the ruins of the community to the community of culture», har fokus på kulturmangfold og kunst som en del av europeisk kulturarv.

Målgruppen for partnersøket er blant andre nasjonale, regionale, og lokale myndigheter, kulturinstitusjoner, offentlige kunstskoler og universitet samt frivillige organisasjoner innenfor kulturfeltet.

Rammene for samarbeid er:

Kulturarv
– Internasjonal vitenskapelig konferanse; «From the ruins of the community to the community of culture»
– Flerspråklige publikasjoner basert på prosjekttema.

Musikk og scenekunst
– Fredskonsert (multimedia)
– Internasjonalt gateteater

Plastisk- og visuell kunst
– Internasjonal utøvende kunst (gatekunst)
– Internasjonale kunst- og fotokonkurranser

Kultur- og kunstundervisning
– Internasjonal artist- og kunstnerutveksling (inkl. arbeider/verk). Internasjonal ungdomsutveksling.

Frist for å melde sin interesse er 1. august 2013.

Ta kontakt med Aleksandra Kasprzak for mer informasjon.

E-post: aleksandra.kasprzak@kip.kalisz.pl
Telefon: +48 62 765 60 55

Share