28 January 2021

Planarsesjon og toppmøte: Vaksine, USA-relasjonen og reaksjoner mot Russland

Covid-19 vaksinen har vært et særlig sentralt tema i EU i januar 2021. Europas vaksine situasjon ble diskutert på årets første plenarsesjon i Europaparlamentet som fant sted 18.-21. januar, og på EU-toppmøte i Det europeiske råd 21. januar 2021. Andre sentrale tema var forholdet til USA, arbeidstakeres rett til å være offline, og reaksjoner mot Russland.

Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentets plenarsesjon 18.-21. januar
På årets første plenarsesjon i Parlamentet sto Covid-19 vaksinen, EU-USA relasjonen, reaksjoner mot Russland og arbeidstakeres rett til å være “offline” på agendaen. Her er sesjonens høydepunkt:

  • Parlamentet støtter EUs vaksinestrategi, men er opptatt av mer innsyn i kontraktene med vaksineprodusentene og at innbyggere skal få mer informasjon.
  • Parlamentet ønsker strengere EU-reaksjoner mot Russland etter arrestasjonen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.
  • Rapporter om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og sikkerhets- og forsvarspolitikk understreker at EU må arbeide for strategisk autonomi og for en regelbasert verdensorden. Parlamentet ber Kommisjonen om å legge frem et ambisiøst arbeidsprogram for forsvarsfondet.
  • Mange tror presidentskiftet vil åpne for et fornyet samarbeid mellom EU og USA om felles utfordringer, blant annet knyttet til klima og regulering av teknologigiganter.
  • Arbeidere bør ikke være forpliktet til å svare på arbeidsrelaterte samtaler, e-post eller meldinger utenfor arbeidstid. Resolusjon er kalt “Right to Disconnect”, og oppfordrer Kommisjonen til å foreslå lovgivning som beskytter den grunnleggende rettighet for arbeidstagere i å være frakoblet arbeidsrelaterte oppgaver utenom arbeidstid. Les mer om resolusjonen her.

Digitalt toppmøte i Det europeiske råd 21. januar
EUs stats- og regjeringsledere møttes digitalt til EU-toppmøte i Det europeiske råd. På agendaen sto økt tempo for vaksinering og kartlegging av mutasjoner av viruset.

En av stats- og regjeringssjefenes hovedmålsetning er raskere vaksinering. EUs mål er å vaksinere 70% av den voksne befolkningen innen sommeren 2021. Det europeiske råd er enige om at vaksiner skal ses som et globalt fellesgode, og at Europa må vise solidaritet med andre land. Etableringen av en EU-mekanisme for å donere vaksiner trekkes frem som det viktigste tiltaket, gjennom prosjektet “Team Europe”.

Når det kommer til kartlegging av mutasjoner av viruset, ble gensekvensiering diskutert. Gensekvensiering er et annet ord for kartlegging av gener, og det som angivelig bare det som kan si noe om utbredelsen av de nye virusvariantene. Stats- og regjeringssjefene uttrykte bekymring for hvordan mutasjonene kan påvirke smittesituasjonen, og understreker derfor at det er nødvendig å øke gensekvensieringen av positive virusprøver for å kunne kartlegge omfanget av de nye virusvariantene.

Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, uttalte etter møtet at økte reiserestriksjoner for ikke-nødvendige reiser kan bli nødvendig i fremtiden. Behovet for smittevern må balanseres mot å sikre at det indre marked kan fortsette å fungere. En fullstendig stengning av grenser vil ikke være et proporsjonalt tiltak, og kan potensielt være ødeleggende viktige næringskjeder.

  • Les om plenarsesjonens høydepunkt her og her.
  • Les regjeringens oppsummering av toppmøtet i Det europeiske råd her.

Share