26 February 2020

Plenarsesjon: budsjett, handelsavtale og Brexit-forhandlinger i fokus

49520573473_5886d88a05_z

Foto: European United Left/Nordic Green Left

10.-13. februar ble det avholdt plenarsesjon i Strasbourg. Europaparlamentet forlanger et ambisiøst EU-budsjett, godkjente frihandelsavtaler med Vietnam og presenterte også sitt ståsted knyttet til EU-UK forhandlingene.

Et ambisiøst langtidsbudsjett for 2021-2027
Under plenardebatten understreket Europaparlamentets medlemmer viktigheten av å sikre nok finansiering til EUs langtidsbudsjett. Evnen til å takle nye utfordringer som digitalisering og den grønne omstillingen ble vektlagt.

Frihandelsavtaler med Vietnam
Parlamentet godkjente frihandelsavtalen med Vietnam, i tillegg til en avtale om investeringsbeskyttelse. Målet er å fjerne så godt som alle tariffer for å stimulere til verdiskaping og skape nye jobber.

Forhandlinger mellom EU-UK
Europaparlamentet understreket at fremtidige EU-UK relasjoner må sikre at bedrifter på begge sider av kanalen må forholde seg til de samme lovene og reglene, spesielt hva angår regler knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverrettigheter, miljøstandarder, skattlegging, konkurranse og statsstøtte.

Se en oversikt over sakene som ble vedtatt her og her.

Share