28 February 2021

Plenumsmøte 8.-11. februar: Covid-19, sirkulær økonomi og utenrikssaker

Årets andre plenumsmøte i Europaparlamentet fant sted 8.-11. februar 2021. Covid-19 preger fremdeles diskusjonene i Parlamentet, som vaksineutrulling og forsinkelser. Parlamentet voterte også over EUs handlingsplan for gjenreisningspakken og sirkulærøkonomi.

Foto: Europaparlamentet

Covid-19 relaterte saker
Parlamentet godkjente under plenumsmøtet Recovery and Resilience Facillity, designet for å hjelpe EU-landene å reise seg etter pandemien. Parlamentet skal også be Kommisjonen og EU-landene gjøre mer for å beskytte barn og unge, samt sport sektoren, under pandemien. De ble også enige om at EU bør iverksette tiltak for å øke produksjon av vaksiner.

Handlingsplan for sirkulær økonomi
Parlamentet vedtok omfattende politiske anbefalinger for å oppnå en karbon-nøytral, bærekraftig, giftfri og full sirkulær økonomi innen 2050. Rapporten som ble vedtatt av Parlamentet var et svar til Kommisjonens Handlingsplan for sirkulær økonomi. Parlamentet etterlyste strengere resirkuleringsregler, og bindene 2030-mål for materialbruk- og forbruk, i en resolusjon vedtatt 9. februar 2021. Parlamentet mener rapporten de godkjente bør inkluderes i Kommisjonens foreslåtte handlingsplan for sirkulær økonomi for hvordan EU skal oppnå en sirkulær økonomi innen 2050.

Sosiale saker

  • Redusere ulikheter: Parlamentet etterlyste minimumslønn, like arbeidsforhold for plattformarbeidere (som Uber-sjåfører), og en bedre balanse mellom arbeid og privatliv for å bekjempe ulikhet og fattigdom i arbeidslivet.
  • Menneskehandel: I en rapport som ble vedtatt på plenumsmøtet, oppfordret Parlamentet EU til å forsterke kampen mot menneskehandel og styrke beskyttelsen av ofre.

Utenrikssaker
På agendaen sto også flere utenrikssaker, som omhandlet Russland, Myanmar og Polen.

  • Parlamentet mente Rådet ikke reagerte tilstrekkelig på Russlands aggressive politikk. De kritiserte også EUs utenrikssjef, Josep Borrell, for hans nylige besøk i Moskva.
  • Parlamentet støtter opp om å gjenopprette demokratiet i Myanmar. De krevde også løslatelse av alle som på ulovlig vis ble arrestert etter militærkuppet. Les mer om dette her.
  • Parlamentet fordømte abortforbudet i Polen.

Parlamentets neste plenumsmøtet er 8.-11. mars 2021.

  • Les Parlamentets oppsummering, og finn tilhørende lenker, her.

Share