18 March 2021

Plenumsmøte 8.-11. mars: Klimatoll, InvestEU og EU4Health

Europaparlamentets plenarsesjon, 8.-11. mars 2021, ble åpnet med å markere den internasjonale kvinnedagen. På årets tredje plenumsmøte var det ikke bare pandemien som var i fokus, men en agenda som berørte klimaet, EUs borgere, økonomi og utvikling. EU ble også erklært en LGBTIQ-fri sone. Her følger noen av høydepunktene.

Foto: Europaparlamentet

Klimatoll – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
Parlamentet støttet ideen om en karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM), en såkalt klimatoll. Det kan omfatte en karbonavgift på import av visse varer fra land utenfor EU som har mindre strenge miljøstandarder enn EU for å unngå at europeiske selskaper flytter produksjonen.

Parlamentet mener at den nye CBAM-mekanismen bør være i tråd med Verdens handelsorganisasjons (WTO) regler, og oppmuntre til karbonisering av næringer i, og utenfor, EU. Parlamentet mener at klimatollen bør dekke kraft- og energiintensive industrisektorer, som representerer 94% av EUs industrielle utslipp.

Parlamentet mener at klimatollens eneste mål bør være å forfølge klimamål og et globalt ‘level playing field’, og ikke brukes som et verktøy for å øke proteksjonismen. Kommisjonen forventes å legge frem sitt forslag for den nye mekanismen i andre kvartal 2021. En ordning skal være på plass innen starten på 2023.

Konferansen “the Future of Europe”
Parlamentet, Kommisjonen og EU-rådet undertegnet en felles erklæring som la grunnlaget for konferansen “the Future of Europe”. Konferansen har som mål å gi folk en større rolle i utformingen EUs fremtidige politikk og ambisjoner. Folk kan delta gjennom en flerspråklig digital plattform.

EU4Health
MEP-er vedtok det nye EU4Health-programmet med et budsjett på 5,1 milliarder euro. Programmet skal gjøre EU bedre utrustet for kommende helsetrusler, samtidig som medisiner og medisinsk utstyr blir rimeligere og mer tilgjengelig. En femtedel av budsjettet vil bli viet til helsefremmende arbeid og sykdomsforebygging.

InvestEU
Parlamentet vedtok også det nye InvestEU-programmet. InvestEU har som mål å tiltrekke offentlige og private investeringer på rundt 400 milliarder euro. Det nye programmet vil etablere en EU-garanti på rundt 26,2 milliarder euro som vil tillate investeringspartnere å ta høyere risiko og støtte prosjekter de ellers ville ha ignorert. Minst 30% av investeringene under InvestEU bør gå til å oppfylle EUs klimamål.

EU som en LGBTIQ fri sone
Som svar på at flere land i EU går i motsatt retning på LGBTIQ-rettigheter, erklærte Parlamentet EU for en LGBTIQ-fri sone.

Foto: Europaparlamentet

Bedrifter må ta samfunnsansvar
Parlamentet etterlyste en EU-lov for å sikre at selskaper tar ansvar for eventuelle skader de forårsaker i verdikjeden. De mener bedrifter må holdes ansvarlige når deres handlinger skader mennesker og planeten.

Neste plenumsmøte blir avholdt 24. og 25. mars 2021.

  • Les mer om plenarsesjonens høydepunkter her.

Share