30 September 2014

Polen legger til rette for økt utvinning av skifergass

shale-poland-conocophillips-2European Voice rapporterer at polske myndigheter ønsker å kartlegge potensielle skifergassressurser i landet. I slutten av august signerte landets finansminister Wlodzimierz Karpinski en endring i landets skattelovgivning som vil gjøre Polen mer attraktiv for investorer som ønsker å utvinne skifergass i landet. Samtidig annonserte han at myndighetene vil investere fem milliarder zloty, rundt ti milliarder norske kroner, for å lete etter skifergassforekomster i 2016. Polen er det EU-landet som har kommet lengst når det gjelder kartlegging av skifergass, og det er flere internasjonale selskaper som er aktive i landet. Exxon trakk seg imidlertid ut i 2012 etter en vurdering av at Polen hadde mindre forekomster enn først antatt.

Polen forbereder nå en lovendring som skal forenkle beslutningsprosedyrene knyttet til søknader om skifergasskartlegging og -utvinning. Forslaget inkluderer blant annet redusert evalueringstid for potensielle miljøvirkninger av boringen, mindre byråkrati, og å samle beslutningstaking hos en enkelt regional myndighet. Industry Shale Gas Europe er positive til utviklingen, og fremhever at Polen med dette vil bli mindre avhengig av kull og dermed også redusere sine klimagassutslipp. Kull utgjør 69 % av landets energimiks, et tall som stiger til nærmere 90 % hvis man utelukkende ser på kraftproduksjon. Miljøvernorganisasjoner frykter imidlertid at miljøhensyn og –analyser vil bli nedprioritert, og flere har påpekt at enkelte aspekter ved det nye lovforslaget kan stride mot EUs miljøvirkningsdirektiv. Polen kan derfor risikere å få EU-domstolen på nakken.

Les hele artikkelen i European Voice.

Share