28 June 2013

Politisk enighet om EUs langtidsbudsjett

Gjennom såkalte trialogforhandlinger har Europaparlamentet og Rådet kommet til politisk enighet med Europakommisjonen om EUs langtidsbudsjett 2014-2020.

Gjennom såkalte trialogforhandlinger har Europaparlamentet og Rådet kommet til politisk enighet med Europakommisjonen om EUs langtidsbudsjett 2014-2020. De politiske diskusjonene mellom partene har pågått parallelt med den formelle behandlingen av saken, som avsluttes med godkjenning i Rådet samt plenarvotering i parlamentet neste uke.

Det er første gang parlamentet har full medbestemmelsesrett i budsjettbehandlingen og parlamentet har nærmest vært programforpliktet til å vise muskler. Budsjettforslaget fra Rådet ble dermed stemt ned da det ble lagt frem for parlamentet, og forhandlinger satt igang.
Parlamentet har ikke utfordret medlemslandene på budsjettets størrelse, men har blant annet ønsket mer fleksibilitet til å flytte midler mellom de forskjellige budsjettpostene. De har også ønsket at budsjettet skal overses etter halvgått løp, og mer fleksibilitet mht å legge budsjettmessig trykk på saker som ungdomspolitikk, forskning, utdanning og næringsliv ved behov.

Den foreliggende enighet omkring langtidsbudsjettet er godt nytt for EUs daglige virke, men også for lanseringen av EUs nye programperiode 2014-2020. Flere av programmene er nå vedtatt, og med sikkerhet omkring budsjettet, kan de fleste også lanseres i løpet av 2014 som planlagt.

Les tidligere artikkel om langtidsbudsjettet her

Share