18 December 2020

Portugals prioriteringer for formannskapet i EU

Portugal vil prioritere å sikre tilgang til Covid-vaksine for alle europeiske land, en økonomisk og sosial gjenreisning, samt overgangen til et grønnere, mer digitalt og mer inkluderende Europa når de tar over presidentskapet i Rådet fra 1.januar 2021.

Foto: Europakommisjonen

Et roterende formannskap – felles europeiske prioriteringer
Rådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I denne seksmånedersperioden leder formannskapet møter på alle nivåer i Rådet, og skal bidra til å sikre kontinuitet i EUs arbeid. Medlemsstatene som har formannskapet jobber alltid tett sammen i en “trio” sammen med to andre land. Trioen referer til de 3 EU-landene som har formannskapet i Rådet i totalt over 18 måneder. Dette systemet tredde i kraft ved Lisboa-traktaten i 2009. Trioen skal sette langsiktige mål, og sammen utarbeider de en felles agenda. De setter da hovedtemaer og identifiserer hovedutfordringer som skal bli adressert av Rådet over en denne 18 måneders perioden. På grunnlag av den felles agendaen utarbeider hvert av de tre landene sitt eget mer detaljerte 6-månedersprogram. Portugal skal overta etter Tyskland som har nåværende formannskap. Slovenia er Portugals etterfølger.

Portugals prioriteringer
Portugal har lagt frem sine prioriteringer for formannskapet, og Portugal vil fokusere på disse hovedprioriteringene når de tar styringen fra 1. januar:

 • Gjenreise Europas økonomi
  Som følge av Covid-19, skal den europeiske økonomien gjenreises. Det er derfor en av Portugals prioriteter å implementere og iverksette EUs langsiktige budsjett og få på plass de finansielle instrumentene EU har tilgjengelig, som NextGenerationEU, for å oppnå en suksessfull økonomisk gjenreisning.
 • Styrke EUs sosiale pilar
  Å styrke EUs sosiale pilar er en høy prioritet. Det inkluderer å lage en handlingsplan for den europeiske pilaren for sosiale rettigheter. Det inkluderer å heve kompetanse og kvalifikasjoner hos innbyggerne, slik at de kan spille en aktiv rolle i det grønne skiftet og den digitale transformasjonen. Det innebærer også å styrke innovasjonskraften, slik at bedrifter, og spesielt SMBer, kan øke sin konkurranseevne i en global verden.
 • Sikre Covid-vaksine til alle
  En prioritet og et mål er å fortsette å adressere Covid-19-pandemien, og deriblant ved å utvikle en felles prosess for kjøp og distribusjon av Covid-vaksinen for å sikre immunitet i hele Europa.
 • Rettferdig globalisering
  Rettferdig globalisering skal settes høyt i Portugals formannskap. Portugals statsminister, Antonio Costa, har etterlyst en forsterkning av Europas strategiske uavhengighet. Samtidig som at EU vil forbli åpent for verden. Portugal ønsker å knytte tettere bånd til det afrikanske kontinentet, forsterke den transatlantiske forbindelsen til den nye administrasjonen i USA, samt bygge et nærere forhold mellom EU og Latin-Amerika.
 1. Les om Portugals perioriteringer her eller her.

Share