7 March 2013

Positive signaler om gassens rolle i EUs fremtidige energimiks

gaz

Positive signaler fra EUs energikommissær angående gassens rolle i EUs fremtidige energimiks på energikonferanse i Brussel den 5. mars.

Konferansen “The Role of Natural Gas in Transforming European Energy Systems” ble arrangert av Olje- og energidepartementet og EU-kommisjonen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe og EUs energikommissær Günther Oettinger var blant innlederne Fellesarrangementet er det første i sitt slag og hadde Borten Moe, Oettinger og det irske formannskapet som vertskap.

Oettinger var i sitt innlegg tydelig på at gass ville være en viktig del av den fremtidige energimiksen, uten at han konkretiserte dette mer enn å vise til politiske diskusjoner som er under oppseiling.  Han karakteriserte Norge som en verdsatt, stabil og langsiktig partner, ikke minst som del av EUs indre energimarked. Oettinger var for øvrig opptatt av gassens potensielle bidrag til EUs industrielle konkurransekraft og ønsket om tilgang på billigst mulig gass.

Ikke uventet mente også Borten Moe at gassen burde ha en sentral rolle i EUs fremtidige energimiks. Han argumenterte dessuten for at gassen, som erstatter for kull, og til dels også for den subsidierte fornybarenergien, vil være den billigste og mest miljøvennlige løsningen for EU og resten av Europa. Han la også til at Norge av kapasitetsgrunner ikke kunne være grønt batteri for Europa, og at vannkraften bare kunne spille en liten rolle som balansekraft for fornybarsektoren. Gassen, derimot, var velegnet som balansekraft, mente han.

Til tross for positive gass-signaler fra energikommissæren, bidro ikke konferansen med de klare svarene som norsk næringsliv håper på. Tydelige politiske signal er det næringslivet, inkludert selskap som Statoil og Wintershall, ønsker seg mest av alt. Fortsatt politisk usikkerhet rundt gassetterspørsel i Europa vil til slutt påvirke hvor villige vi er til å investere i nye gassprosjekter, sa Statoils Rune Bjørnson.

I vår skal EU se nærmere på periode etter 2020, frem mot 2030. Vi får håpe at positive signaler blir til mer konkrete politiske forpliktelser som gir forutsigbare rammer for næringslivet.

Les EU-delegasjonens omtale her

Les Aftenbladets omtale her

Share