9 April 2019

Presenterte europeiske muligheter for ungdom i Nordsjøkommisjonen

20190322_113446-1200x583

Foto: Rogaland Fylkeskommune

21. og 22. april samlet CPMRs (Conference on Peripheral Maritime Regions) Nordsjøkommisjonen rundt 40 ungdommer fra fem land i Sandnes for å diskutere hvordan ungdommer kan delta i det politiske samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nordsjøkommisjonen. Maja Busch Sevaldsen, EU-rådgiver ved Stavangerregionens Europakontor, var blant innlederne.

Fylkesvaraordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet konferansen som ble ledet av Markus Botn fra Ungdommens fylkesting i Rogaland. På talerlisten stod blant annet Nordsjøkommisjonens president Kerstin Brunnström, visepresident i Youth Regional Network Sander Delp Horn og generalsekretær i Nordsjøkommisjonen Magnus Engelbrektsson.

Maja Busch Sevaldsen fra Stavangerregionens Europakontor orienterte om EU Youth Strategy, og om hvilke virkemidler EU tar i bruk for å involvere ungdom i politikkutvikling samt om mulighetene europeisk ungdom har gjennom blant annet Erasmus+ og Aktiv Ungdom-programmene.

20190321_135428

Foto: Rogaland Fylkeskommune

CPMR og Nordsjøkommisjonen står nå overfor viktige veivalg: hva skal prioriteres i årene 2020-30? Deltakerne på konferansen ble invitert til å bidra med innspill, og ungdommene pekte særlig på miljø- og klimaspørsmål. Deltakerne diskuterte også hvordan ungdom kan involveres mer systematisk i Nordsjøkommisjonens arbeid. Dette ble også diskutert av styret for Nordsjøkommisjonen da de møttes i engelske Southend-on-Sea 5. april.

Les mer om arrangementet på Rogaland fylkeskommunes nettsider. 

 

Share