20 December 2013

Prosjekt om bærekraftig forbruk

Borås kommune i Vest-Sverige ser etter partnere til et EU-prosjekt om hvordan legge til rette for økt bevissthet rundt bærekraftig forbruk.

Borås kommune har som mål å bli en bærekraftig kommune innen 2025 og er i ferd med å etablere et nytt senter (Orangeriet) for økt bevisstgjøring, kunnskap og dialog rundt bærekraftig utvikling og forbruk, energiutfordringer, forbrukerrettigheter og byutvikling. Senteret skal fungere som en møteplass mellom innbyggere og politikere, og bidra til å inspirere og stimulere til bærekraftig utvikling.

Prosjektet skal finansieres gjennom EUs nye utdanningsprogram ERASMUS + (Key action 1 og Key action 2) eller kunnskapsutvekslingsprogrammet URBACT III, og har som mål å:

  • Øke kompetansen om hvordan man aktivt kan involvere innbyggerne i politiske beslutningsprosesser
  • Utvikle metoder som kan bidra til bevisstgjøring og økt debatt rundt bærekraftig forbruk, for eks. strategiske partnerskap (Key action II i Erasmus +)
  • Identifisere og kartlegge innovative og gode tekniske løsninger for interaktivitet.

Aktuelle partnere er  kommuner, regioner, og NGOer som jobber med bærekraftig forbruk og samfunnsdialog. Borås kommune er villig til å være lead partner. Prosjektene er forventet å vare fra to til tre år.

Frist for å melde interesse: 15. januar 2014

For mer informasjon om prosjektet, se her. Ved spørsmål, kontakt: Anastazia Kronberg og Nanna Siewertz Tulinius, E-post: anastazia.kronberg@boras.se , nanna.siewertz.tulinius@boras.se  Tlf:  +46 33 35 30 37 Adresse: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås Sweden

Share