2 October 2019

Prosjektet som satte Stavanger på smartbykartet snart ved veis ende

IMG_0749y

Horisont 2020-prosjektet Triangulum, som i 2014 gav Stavanger status som europeisk fyrtårnsby, er snart ved veis ende. Den internasjonale konferansen for prosjektet gikk av stabelen i Stavanger 23. september.

Konferansen med tittelen «Energising Cities: Innovations, Challenges & Solutions», fant sted på Radisson Blu Atlantic. Alle de 22 partnerne i prosjektet deltok, inkludert representanter fra fyrtårnsbyene Stavanger, Manchester og Eindhoven samt følgebyene Leipzig, Sabadell og Praha. I tillegg var EU-kommisjonen representert ved DG Energy.

Første generasjons fyrtårnsby
Da Triangulumprosjektet fikk EU-finansiering i 2014 sammen med de to andre prosjektene Remourban og GrowSmarter var dette første runde med finansiering til såkalt “fyrtårnsbyprosjekter. Triangulum har gjennom de siste fem årene mottatt 25 millioner euro fra EU, fordelt på de 22 prosjektpartnerne.

I dag er Triangulum ett av 14 fyrtårnsbyprosjekter, og Stavanger er en av omkring 40 fyrtårnsbyer. Og selv om utlysningen har endret seg over tid, og nå har mer fokus på energipositive distrikt slik man ser i de to nyeste prosjektene +CityxChange og Making City, så er hensikten fortsatt det samme –  å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima og energi, samtidig som man stimulerer innovasjon og næringsliv.

Byutvikling med innovative bærekraftige løsninger innenfor energi, mobilitet og IKT er viktige stikkord. I tillegg handler det om innbyggerinvolvering og å vise de løsningene som har markedspotensial og som byr på gode investeringsmuligheter samtidig som de dokumenterer reduksjon i klimagassutslipp.

Les mer om Triangulumprosjektet her og her og besøk prosjektets nettsider her.

 

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

 

Share