27 November 2015

Partnersøk – helse, energi, Smart Cities

ErrinEuropakontoret har mottatt en rekke partnersøk i forbindelse med ulike prosjektverksteder som har funnet sted i Brussel, i regi av ERRIN-nettverket. Nedenfor følger en oversikt over de ulike partnersøkene, for eventuell interesse.

Helse
26.-27. oktober arrangerte ERRIN og CORAL-nettverket et helseseminar i Brussel, hvor det ble presentert en rekke prosjektideer og partnersøk innenfor temaene Aktiv og sunn aldring og IKT, mental helse og sosial inkludering, og diagnostisering og personalisert medisin. Partnersøkene finner du her:

Europakontorets omtale av arrangementet finner du her.

Smart Cities
Europakontoret var medarrangør da ERRIN arrangerte et Smart Cities-prosjektseminar i Brussel28. oktober, sammen med Skåne, Nordøst-Finland, Eindhoven og Sachsens EU-delegasjon. Under arrangementet ble to fyrtårnsprosjektideer lagt frem:

Les Europakontorets artikkel om seminaret her.

Energi
Vi har også mottatt en rekke energiprosjektideer i forbindelse med et ERRIN-prosjektverksted som skulle funnet sted i Brussel 24. november. Dette har imidlertid blitt avlyst på grunn av sikkerhetssituasjonen i Belgia. Partnersøkene finner du her:

Vi setter pris på om dere kan spre informasjonen videre til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell kontakt.

Share