14 August 2015

Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

Horisont 202028. august inviterer NCE Maritime CleanTech til prosjektseminar på Stord Hotell. Seminarets tematikk er maritime prosjektmuligheter som ligger i EUs Horisont 2020-program, og vil særlig vektlegge utlysninger som er relevante for NCE Maritime CleanTechs medlemmer; skipsdesign i lette materialer, nye skips- og transportkonsepter og lavere utslipp. Under seminaret vil man også gjennomgå Vestlandsregionens satsing opp mot Horisont 2020, og det vil bli informert om hvordan man strukturerer søknader og setter sammen søkergrupperinger. Forskningsrådet, NCE Maritime CleanTech og Høgskolen Stord/Haugesund er representert blant seminarets innledere.

Program og påmeldingsinformasjon finner du på denne siden. Påmeldingsfrist er 27. august.

Arrangementet inngår i en rekke seminarer som arrangeres gjennom Horisont Vest-nettverket. Nettverket ble innvilget støtte av Forskningsrådet i mars, og har som formål å bidra til økt deltakelse i EUs Horisont 2020-program blant prioriterte næringsklynger på Vestlandet. Stavangerregionens Europakontor inngår blant nettverkets aktører.

Share