12 October 2012

Prosjektutviklingsseminar yrkesfaglig opplæring og voksenopplæring

homepage_ka4

Vest-Norges Brusselkontor i samarbeid med Liaison agency Flanders-Europe (Vleva), Kowledge Centre Social Europe og Assembly of European Regions, organiserer et prosjektutviklingsseminar i Brussel den 29. November 2012. Seminaret vil fokusere på programmene Leonardo da Vinci, for yrkesfaglig opplæring, og Grundtvig for voksenopplæring.

Seminaret vil finne sted fra kl 10.00 til 13.00 den 29. november hos Vleva, og alle deltakere er også hjertelig velkommen til en nettverksmottakelse kvelden før, den 28. november fra kl. 16.30 til 18.00.

Prosjektutviklingsseminaret dekker følgende delprogrammer innenfor Livslang Læring(LLP):

  • Leonardo da Vinci: partnerskap og multilaterale prosjekter, herunder ”Development of Innovation” og ”Transfer of Innovation”.
  • Grundtvig: partnerskap og multilaterale prosjekter.

Utlysningen etter prosjekter er åpen for en rekke målgrupper: blant andre administrasjoner, foreninger, forbund, fagforeninger, lokale og regionale myndigheter, forskningsmiljøer, skoler, små og mellomstore bedrifter og opplæringssentre.

I første omgang vil prosjektforslag fra aktører som ønsker å være prosjektledere samles inn. Merk at det er kun er prosjektansvarlige med et klart prosjekt i tankene, og som er villige til å opptre som prosjektleder, det søkes etter.Frist for å sende inn prosjektideer er 23. oktober 2012.

Ønsker du å sende inn din prosjektidé, send en e-post til maria.askim@west-norway.no, og du vil få tilsendt søknadsskjema og mer informasjon om programutlysningene.

Prosjektforslagene som kommer inn vil bli samlet og distribuert til alle aktuelle aktører som kan være interessert i å delta i et europeisk prosjektsamarbeid. Interesserte aktører vil få mulighet til å registrere seg senere, og en invitasjon til dette vil bli sendt ut den 31. oktober 2012.

Ta kontakt med Vest-Norges Brusselkontor om du ønsker mer informasjon.

Les mer om Leonardo da Vinci og Grundtvig hos Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Share