18 August 2016

Prosjektverksted – energiutlysninger under Horisont 2020

Errin25. oktober arrangerer forskningsnettverket ERRIN prosjektverksted i Brussel, om energiutlysninger under Horisont 2020 i 2017. Arrangementet er en god anledning til å møte andre aktører som arbeider med energiprosjekter, presentere egne prosjektideer og møte potensielle partnere. ERRIN ønsker nå å invitere prosjektledere som ønsker å presentere sine prosjektideer i Brussel.

For Horisont 2020-utlysningene i 2017 er det hovedsakelig to frister for å levere inn prosjektsøknader (i januar og juni). ERRIN ønsker derfor at aktører som ønsker å presentere prosjektideer, allerede har kommet godt i gang med prosjektets utviklingsfase («considerable degree of maturity»).

Aktører som ønsker å presentere prosjektideer kan registrere seg og sende inn prosjektideen via denne siden. Fristen for å sende inn prosjektideer er 12. september.

Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om arrangementet til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

Share