30 September 2015

Prosjektverksted i Brussel om helseutlysninger under H2020

Errin26.-27. oktober arrangerer forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN et prosjektverksted om helseutlysninger innen EUs Horisont 2020-program, for perioden 2016-2017. Prosjektverkstedet arrangeres i samarbeid med CORAL-nettverket, og er en utmerket anledning til å presentere egne prosjektideer og treffe potensielle partnere, eller møte eksisterende partnerskap. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, akademia og næringslivet, og vil særlig prioritere prosjektideer som ser etter små og mellomstore bedrifter til sitt konsortium. Programutlysningene dreier seg rundt:

  • Aktiv og sunn aldring, og bruk av IKT i helsesektoren
  • Diagnostisering og personalisert medisin
  • Big data
  • Mental helse og sosial inkludering

Innsendte prosjektforslag vil bli presentert i en tematiske grupper over de to prosjektdagene, og man kan delta i en tematisk gruppe hver dag.

Fristen for å melde seg på arrangementet og sende inn prosjektideer er 5. oktober. Man kan melde seg på via denne siden. Prosjektideer kan sendes til ERRIN per e-post ved å bruke prosjektmalen som er vedlagt i denne artikkelen. Husk å nevne den konkrete utlysningen prosjektideen retter seg mot. Det endelige Horisont 2020-arbeidsprogrammet for helse blir lagt frem i midten av oktober, men et utkast er tilgjengelig her.

Vi setter stor pris på om dere kan videreformidle informasjon om arrangementet til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne orientert ved eventuell deltakelse.

Health project presentation template 2015

Share