2 May 2017

PTP-COMMUTE videre til andre søknadsfase under Horisont 2020

Sammen med 16 europeiske partnere deltar Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, Lyse og Kolombus i Horisont 2020-prosjektsøknaden PTP-COMMUTE, som handler om smart, bærekraftig mobilitet for arbeidsreisende. 21. april kom gladmeldingen om at prosjektet har gått gjennom første søknadsfase, og konsortiet vil nå arbeide videre med hovedsøknaden frem til neste søknadsfrist 19. oktober.

Stavanger lederby for smarte, bærekraftige mobilitetsløsninger
PTP-COMMUTE-søknaden ledes av London European Partnership for Transport (LEPT). Prosjektet skal videreutvikle og oppskalere digitale, brukertilpassede mobilitetsløsninger, såkalte PTP-løsninger, som i hovedsak retter seg mot arbeidsreisende. Formålet er å skape et mer miljøvennlig og bærekraftig transportmønster, redusere kø og logistikkproblemer samt legge til rette for næringsutvikling.

Stavanger er en lederby i prosjektet sammen med Ljubljana, London og Arnhem. Lederbyene vil bidra med å oppskalere og dele egne løsninger og kunnskap med prosjektets følgebyer Budapest, Århus, Brno, Tilburg, Manchester, Utrecht, Krakow, San Sebastian, Bielefeld og Edinburgh. I Stavanger vil man videreutvikle pilotprosjekt som kombinerer HjemJobbHjem med brukerstøttetjenesten Green Route, som vil gi pendlerne en god oversikt over klimavennlige transportløsninger.

Vi ønsker prosjektpartnerne lykke til videre i søknadsarbeidet!

Share