27 June 2013

Rådmann i Stavanger hospitant i Brussel

inger_ostensjo_bredde

Inger Østensjø, rådmann i Stavanger, har nylig avsluttet et to måneder langt hospitant-opphold i Brussel.

Østensjø har tatt studiepermisjon fra stillingen som rådmann, blant annet for å lære mer om EU-systemet og hvordan EUs politikk påvirker norske aktører gjennom EØS-avtalen, men også for å løfte blikket og tenke mer overordnet og strategisk om fremtidens utfordringer.

Stavangerregionens Europakontor har sammen med KS lagt til rette for oppholdet, men i tråd med et bredt interessefelt, har Østensjø også ordnet med opphold både på den norske EU-delegasjonen og ved NATO-hovedkvarteret.

Hospitering er en mulighet SrE tilbyr medlemmene sine.  I løpet av høsten vil det bli arbeidet frem et konsept for en systematisering av hospiteringsordningen, slik at flere kan benytte seg av den.

Share