12 June 2019

Stavanger kommunes ledere på studiebesøk i Brussel

 

Gallery slideGallery slide

6. og 7. juni besøkte rådmannen i Stavanger, Per Kristian Vareide og hans ledergruppe Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Programmet for studiebesøket var laget av SrE og ga ledergruppen en innføring i aktuelle temaer i EU og viste hvordan andre regioner jobber mot EU-systemet i Brussel.

Digitalisering, omstillingen til en sirkulær økonomi og en aldrende befolkning er blant utfordringene EUs medlemsland har til felles med norske kommuner. Samtidig jobber EU med å imøtekomme disse problemstillingene gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.

62231793_317078869238229_4260966878890950656_n

Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife orienterte om aktuelle temaer i EU.

Aktuelle EØS-saker med innvirkning på kommunal sektor
Første del av studiebesøket var organisert i samarbeid med KS. Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, orienterte gruppen om EU delegasjonens arbeid i Brussel. Ragnhild Skålid, utdanningsråd ved EU delegasjonen, fortalte om hva som er aktuelt i EU innenfor utdanning, hvor blant annet Erasmus programmet er i endring. Hege Olbergsveen, miljøråd ved EU delegasjonen orienterte om EUs arbeid for å etablere en sirkulær økonomi. Einar Døsseland, næringsråd ved EU delegasjonen, fortalte om tjenestedirektivet og Visser dommen. Maren Ringstad Widme, råd for helse og mattrygghet orienterte om hva som er aktuelt innenfor helse i EU – hvor det blant annet er fokus på e-helse.

 

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Brexit og norsk næringsliv
Ingebjørg Harto, direktør for NHOs Brusselkontor, orienterte om hvordan Brexit vil påvirke Norge og ga en oppdatering om forhandlingene. Blant annet belyste hun hvordan en No-deal Brexit kan påvirke forsyningen av medisiner til Norge. Luc Tholoniat, økonomisk rådgiver for presidenten i Europakommisjonen, Jean Claude Juncker, orienterte om hvordan det nye Europaparlamentet vil se ut og hvordan det vil påvirke utviklingen i EU. Åse Erdal ga videre en innføring i hva som er aktuelt i EU og hvordan dette gjennom EØS-avtalen påvirker kommuner i Norge.

 

Gallery slideGallery slideGallery slide

Spennende EU-programmer
Programoffiser i Euorpakommisjonen, Serge Novaretti, orienterte om EUs forskningsprogrammer som er aktuelle for kommuner. Blant annet fortalte han om Digital Europe Programme og Horisont 2020.

64365187_435817293907398_5051707131594539008_n

Innblikk i hvordan andre regioner jobber
Hannele Räikkönen, direktør for Tamperes EU kontor, fortalte hvordan Tampere arbeider med europeiske finansieringsmekanismer. Blant annet har regionen brukt EU programmer i omstillingen etter at NOKIA måtte legge ned sine aktiviteter i regionen. Anthony van de Ven, direktør for Eindhoven Brainport EU Office, fortalte hvordan Eindhoven har jobbet for energiomstilling i regionen, mens Christina Teik Christensen, rådgiver ved Københavns europakontor, orienterte hvordan Københavnsområdet bruker EU programmer for å jobbe med utvikling av helsetilbudet. Avslutningsvis gav Ola Nord en innføring i hvordan Malmø forsøker å utvikle byen ved å følge FNs bærekraftsmål.

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

Se hele programmet for studiebesøket her.

Share