4 September 2020

Randaberg får EU-støtte til offentlige Wifi-soner

Foto: EUSALP

Randaberg kommune er blitt tildelt EU-midler på 15.000 euro til å bygge ut offentlige Wifi-soner.

WIFI4EU
WIFI4EU gir midler til europeiske (og norske) kommuner som ønsker å bygge ut trådløst nettverk i offentlige soner. Rundens «pot» var på 140 millioner kroner, og er blitt fordelt på ca. 950 kommuner. Pengene fra EU skal gå til installasjon og vedlikehold av nettet, men driften må kommunene dekke selv. I perioden fra 2018 til 2020, er mer enn 8900 tildelingsbevis blitt fordelt blant de 30 landene som deltar i WIFI4EU. WIFI4EU-utlysningen i 2020 var fjerde og siste runde.

Midler til installasjon og vedlikehold
Midlene skal gå til å installere samt vedlikeholde nettet, mens det er kommunen selv som dekker driftkostnadene. Å være mottaker av WIFI4EU midler gjør at man forplikter seg til å drifte ordningen i minst 3 år. Kommunene finner selv internettleverandører til utbyggingen.

Kommunalsjef for Kultur, Anders Jaarvik, sier det er gledelig at Randaberg kommune har fått tilslag på WIFI4EU, og for muligheten til å gi et bedre og gratis trådløst wifi-tilbud til alle besøkende.

– Vi har søkt i et par runder tidligere,  og nå fikk vi omsider uttelling.  Vi ønsker å bygge ut trådløs dekning på Jærens nordspiss, ved Tungenes fyr og i Tungevågen. Dette er et av våre mest attraktive områder i Randaberg for friluftsliv,  kultur  og formidling av historie. Det er bokstavelig talt et av våre fyrtårn i reiselivssammenheng, og et viktig utfartsmål for tilreisende fra hele Stavanger-regionen.

Randaberg kommune og Jærmuseet samarbeider om å videreutvikle Tungenes og Tungevågen.  Det har lenge vært planer om et Maritimt Vitensenter. Mens vi venter på at dette skal finne sin finansiering, vil det innenfor en litt kortere tidshorisont etableres en utstilling om moderne sjøbruk i eksisterende bygninger, sier Jaarvik.

Kommunalsjef Kultur, Anders Jaarvik. Foto: Randaberg Kommune

Tidligere har Egersund, Forsand, Rennesøy og Gjesdal fått støtte gjennom samme ordning. Les mer om det her og her.

Digitalt indre marked
WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor Europa leder an med innovasjon. Tidligere har Europakommisjonen blant annet fjernet roamingavgiftene i EU og styrket personvernet på nett. Les mer om EUs digitale indre marked her.

Vi gratulerer Randaberg med tilslag!

Share