23 September 2013

Rapport om EUs eksterne energirelasjoner

5a5644fe77a0637dcb9c2d426bc66bea

Norge omtales som en særlig nær partner i rapporten som er utarbeidet av Rådet, Europakommisjonen og EUs utenrikstjeneste (EEAS) på bestilling av EUs stats- og regjeringssjefer. Sentrale spørsmål som behandles, er blant annet globale utviklingstrekk, forsyningssikkerhet og konkurransekraft.

Les energirådens omtale med veldlagt rapport her

Les også artikkel publisert i Rosenkilden samt i nyhetsbrevet fra juni, her

Share