29 June 2017

EUs budsjett etter 2020

Foto: Europakommisjonen

28. juni la budsjettkommissær Günter Oettinger frem Europakommisjonens såkalte refleksjonsnotat om EUs budsjett og finanser etter 2020. Notatet er en del av den videre diskusjonen om EUs fremtid, med bakgrunn i Europakommisjonspresident Jean-Claude Junckers melding om EUs fem fremtidsscenarier som ble lagt frem i mars.

EU27 er nødt til å reformere budsjettutformingen , ettersom en av de største bidragsyterne, Storbritannia, er i ferd med å melde seg ut av Unionen, og man vil få 10-12 milliarder euro mindre årlig å rutte med. EU  vil derfor måtte utrette mer med færre midler.

Refleksjonsnotatet skisser fem mulige scenarier for hvordan EUs budsjett vil kunne se ut i perioden 2020-2027, basert på hvor forpliktende samarbeidet mellom medlemslandene vil utvikle seg i fremtiden. Det fullstendige notatet er tilgjengelig via denne siden. Faktaark om EUs langtidsbudsjett finner du her.

 

Share