13 May 2021

Regionale lanseringer for Rogaland i Horisont Europa

Illustrasjon: EU-Kommisjonen

I mai arrangeres to regionale lanseringer for Horisont Europa i Rogaland. Bli med oss digitalt den 20. og den 27. mai for å lære mer om hvilke muligheter som finnes for deg og din organisasjon i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram!

20. mai: Regional lansering av helseklyngen
UiS inviterer til lanseringen av helseklyngen i Horisont Europa – Rogaland den 20. mai, fra kl. 09.00 – 11.00. På programmet står aktører fra forskningsmiljøene, offentlig sektor, klyngene og andre aktører som jobber med forskning og innovasjon på helsefeltet. Du får også høre fra Stavangerregionens Europakontors direktør Runa Monstad, som vil delta i panelet og snakke om muligheter og utfordringer ved deltakelse i EU-prosjekter.

Seminaret passer for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører som ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes innenfor helseklyngen i Horisont Europa, og hvordan man aktivt kan delta i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid.

Mer informasjon om program og påmelding finner du på UiS nettsider. Påmelding gjøres innen 19. mai kl. 15.00.

Illustrasjonsfoto: EU-Kommisjonen


27. mai: Rogaland i Horisont Europa – regional introduksjon
Den 27. mai følger netterket opp med et introduksjonsprogram til Horisont Europa. Mellom kl. 10.00-11.30. får du muligheten til å lære mer om EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, og ikke minst, høre hvilke muligheter som finnes for deg og din organisasjon i programmet. Du får høre erfaringer fra regionen, og lære hvordan du kan gå frem for å finne europeiske partnere og søke støtte til ditt prosjekt.

Fra Stavangerregionens Europakontor deltar direktør Runa Monstad, som vil si litt om hvilke finansieringsmuligheter som finnes i Europa, og hvordan SrE jobber for å støtte medlemmene i europeiske prosjekt.

Målet er at arrangementet skal øke forståelsen av og interessen for EU-program, slik at flere av Rogalands aktører, både fra offentlig og privat sektor, samt akademia, griper de store mulighetene for prosjektfinansiering som eksisterer blant EUs programmer, med et hovedfokus på Horisont Europa.

Seminaret arrangeres av Regionalt partnerskap i Rogaland, bestående av Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Statsforvalteren, samt UiS og Stavangerregionens Europakontor.

Mer informasjon om program og påmelding finner du på Rogaland fylkeskommunes nettside.

Share