19 October 2015

Open Days seminar om samarbeid langs Jyllandsaksen og Fehmarn-beltet

Foto: Gemeinsame Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein bei der EU

Foto: Gemeinsame Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Schleswig-Holstein bei der EU

14. oktober gikk Open Days-seminaret «Growing together along the Fehmarn Belt and the Jutland Axes» av stabelen i Brussel. Stavangerregionens Europakontor var medarrangør, sammen med ni andre regioner og byer fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland i det såkalte Northern Connections-konsortiet. Det var rundt 75 deltakere på seminaret, som diskuterte muligheter og utfordringer langs Fehmarn-beltet og Jyllandsaksen, som knytter det sørlige Norge sammen med Tyskland, Sverige og Danmark.

Grensekryssende samarbeid for bedre livskvalitet
Skandinaviske regioner har de siste årene knyttet seg stadig nærmere, blant annet gjennom deltakelse i felles prosjekter og ulike konsortier. Behovet for nye ideer for å styrke denne samarbeidstrenden er derfor en viktig utfordring, også for videreutvikling av kunnskap, infrastruktur, innovative løsninger, vekst, arbeidsplasser og investeringer. Dette var blant hovedpunktene som ble presisert av Stefan Seidler, ansvarlig for utvikling av Schleswig-Holsteins planer for strategisk samarbeid med Danmark. «Det er viktig å huske at grensekryssende samarbeid og utveksling også har en verdi for livskvaliteten i regionene», understreket han videre.

Utfordringene og mulighetene er mange
Det grensekryssende samarbeidet mellom regionene langs Fehmarn-beltet og Jyllandsaksen har stort potensial. Behovet for mer samarbeid er en av de større utfordringene, men også avgjørende dersom alle mulighetene skal kunne utnyttes. Dette ble vektlagt av Peter Madsen, som fokuserte på økt kompetanse for bedre arbeidsforhold, bedring av infrastruktur, mobilitet, og viktigheten av å jobbe sammen med universitetene mot felles mål. Rune Mortensen, leder av avdeling for strategi og analyse i Sør-Danmark, uttalte videre at «den viktigste ingrediensen er felles kunnskap om de utfordringer og muligheter som eksisterer».

Per Henriksen fra HUB NORTH i Aalborg framhevet positive erfaringer fra klyngesamarbeidet med andre bedrifter. Han poengterte at enhver form for utvikling også bør ha et startpunkt i privat næringsliv, og at resultatet av klyngesamarbeid ofte produserer nytt næringssamarbeid, felles investeringer i ny teknologi, og nye ideer. Emma Bengtsson fra departementet for regional utvikling i Skåne vektla også viktigheten av å fokusere på et grønnere samarbeid, og presenterte regionens planer om å bli ledene i bruk av biogass. Mathias Bernander, rådgiver ved havna i Kristiansand, snakket om utfordringene og mulighetene relatert til bedre infrastruktur. Han fremhevet betydningen av å knytte Kristiansandsregionen opp mot både det regionale og europeiske jernbanenettet, og viktigheten av å flytte mer tungtransport fra land til sjø.

Seminaret ble etterfulgt av en nettverkslunsj. Innledernes presentasjoner er tilgjengelige som artikkelvedlegg.

Open Days – Kristiansand Korte notater
open days 2015 Emma
Open Days Peter Madsen
Open Days Stefan Seidler
Per Henriksen HubNorth 14 okt 2015 (002)
SouthDenmark – Rune Stig Mortensen

Share