24 February 2020

Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

49433385843_7bc7c8c080_o2

Foto: Regjeringen

I regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide viktigheten av at Norge forplikter seg til felles måloppnåelse på tvers av landegrensene for å sørge for et økonomisk, trygt og fritt Europa.

Mens regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 definerer regjeringens retningslinjer og øvrige mål for samarbeid med EU, beskriver arbeidsprogrammet hvordan Norge skal følge opp de mest aktuelle sakene i EU i 2020.

I programmet vises det til viktigheten av EØS-avtalen for norsk næringsliv, og hvorfor en dynamisk implementering av ny EØS-lovgivning er med på å sikre et harmonisert indre marked som gir norske bedrifter en direkte og sikker tilgang, slik at de får eksportert sine varer, produkter og tjenester.

Europakommisjonens grønne vekststrategi, European Green Deal, er i stor grad i tråd med norske klimaambisjoner, og i november signerte EØS/Efta-landene Norge og Island klimaavtale med EU, der de binder seg til EUs klimamål. Det vises til at Norge kan bidra til at EU lykkes med sin Green Deal og innfrir klimamålene gjennom norsk eksport av fornybar energi.

Videre påpekes det at en av de viktigste prioriteringene i 2020 er å få på plass en handelsavtale med Storbritannia før overgangsordningen er over den 31. desember.

Arbeidsprogrammet er delt inn i fire deler:

Les arbeidsprogrammet i sin helhet her.

Share