15 May 2018

Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

 

41399143085_1369b8fa2f_k

Utenriksminister, Ine Søreide Eriksen presenterer strategien i Brussel. Foto: Norges delegasjon til EU

I mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. I den forbindelse var utenriksminister, Ine Søreide Eriksen i Brussel for å orientere det norske miljøet. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for norske interesser.

I strategien slås det fast at samarbeidet med EU har til formål å virkeliggjøre regjeringens visjon om et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa der man tar felles ansvar for felles utfordringer.

-Norges sikkerhet, frihet og velferd avhenger av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, sa utenriksminister, Ine Eriksen Søreide under lanseringen. Dette skal gjøres med en mer spisset europapolitikk med tydeligere prioriteringer og økt politisk satsing rundt disse prioriteringene.

Norge bidrar også til et styrket Europa gjennom EØS-midlene, der 2,8 milliarder kroner i perioden 2014-2021 går til EUs fattigste land for å jevne ut økonomiske forskjeller.

Eriksen Søreide pekte blant annet på at viktigheten av å bekjempe arbeidslivskriminalitet og ønsket om å sikre like arbeidsvilkår i EØS der EU nylig har introdusert en “sosial søyle” for å styrke borgeres rettigheter i arbeidslivet

Et annet viktig område er sikkerhet- og forsvarspolitikk der regjeringen ønsker at Norge skal knytte seg tettere opp mot EU som de siste årene har fordypet sitt sikkerhets- og forsvarssamarbeid.

Tidligere i år ga SrE innspill til den nye strategien da statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen var i Brussel. Kontoret la vekt på viktigheten av EU-program på forskning og innovasjon og behovet for økt kunnskap om EU og EØS i norsk forvaltning. Les mer om møte her.

Les strategien i sin helhet her.

 

Share