1 April 2016

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2016

eu_kart3Europaminister Elisabeth Aspaker presenterte regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2016 da hun besøkte Brussel, nylig.

Arbeidsrogrammet er en konkretisering av regjeringens EU-strategi for 2014-2017, og skisserer de viktigste prioriteringsområdene for det inneværende året. Aspaker fremhever at 2016 kommer til å være et kritisk år for EU, med utfordringer knyttet til blant annet migrasjon, klima, svak økonomisk vekst og et mulig Brexit.  Regjeringen vil fortsette å arbeide for en åpen og inkluderende Europapolitikk, heter det i programmet.

Programmet består av seks deler: en oversikt over viktige forhandlinger i 2016, samt regjeringens satsingsområder. I 2016 skal regjeringen fremforhandle rammeavtaler med EU-land som mottar EØS-midler. Videre vil regjeringen fortsette forhandlingene med EU om TTIP, handel med landbruksprodukter, felles oppfyllelse av klimamålsetninger og norsk deltakelse i tilsyn og byråer.

Regjeringens fem satsingsområder i 2016, er:

  • Økt konkurranseevne og verdiskaping: ny vekst og bedre rammebetingelser, markedsadgang for norsk fisk, et digitalt indre marked, bedre regelverksutforming, arbeidskraft over landegrensene og en fremtidsrettet forbrukerpolitikk.
  • Bedre kvalitet i forskning og utdanning: fra utdanning til arbeid, forskning for fremtiden.
  • En ambisiøs klima- og energipolitikk: klima- og energipolitikken frem mot 2030, EUs energiunion.
  • Økt trygghet og sikkerhet: utenriks- og sikkerhetspolitikk, stabilitet og samarbeid i EUs nærområde, indre sikkerhet og beredskap, demokrati og menneskerettigheter i Europa.
  • En helhetlig migrasjonspolitikk: styrking av yttergrensekontrollen, flyktninger og asylsøkere, årsakene til migrasjon og samarbeid med tredjeland, samarbeid om integrering.

Regjeringens arbeidsprogram er tilgjengelig her. Europaminister Elisabeth Aspaker presenterte programmet på Norges Hus i Brussel 2. mars. Les EU-delegasjonens omtale av saken her.

 

Share