30 June 2014

Regjeringens EU-strategi 2014-2017 lansert

Regjeringens EU strategi for kommende fire-årsperiode legger vekt på konkurransekraft og FoU, klima og energipolitikk, sikkerhet og migrasjon.

11 juni la regjeringen frem sin strategi for samarbeidet med EU 2014-2017. Strategien har fem hovedprioriteringer: Økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, trygghet og sikkerhet og en helhetlig migrasjonspolitikk.

For å få gjennomslag for norske interesser, vil regjeringen ihht strategien føre en samordnet europapolitikk og dessuten styrke samarbeidet med individuelle EU-land, ikke minst nordiske.  Regjeringen har en klar ambisjon om å mene noe tidlig i relevante EU-prosesser.

Strategien peker videre på viktigheten av samarbeidet med lokalt og regionalt nivå som har alternative informasjons- og påvirkningskilder gjennom sine europeiske nettverk. Dette er også bakgrunnen for opprettelsen av UDs gruppe for tidlig varsling av EØS-saker, der Stavangerregionens Europakontor deltar.

Les hele strategien her

Les regjeringens pressemelding her

Share