22 June 2015

Rekorddeltakelse i Nordsjøkonferansen 2015

Nordsjøkonferansen

Forfatter Michael Pye orienterte om Nordsjøregionens felles historie og identitet. Foto: Terje Gravdal

Med over 600 deltakere ble Nordsjøkonferansen 2015 den største noensinne. Vertskapet for årets arrangement var den nederlandske byen Assen, hovedstad i Drenthe-provinsen. Konferansens tettpakkede program inkluderte blant annet seminar, prosjektverksteder og temabaserte studiebesøk. Det var lagt godt til rette for nettverksbygging og prosjektdiskusjoner. Både Rogaland fylkeskommune og Stavangerregionens Europakontor var til stede under konferansen.

Konferansen åpnet med plenumsseminaret 16. juni. Assens borgermester Marco Out ønsket velkommen. Ard van der Tuuk innledet om Nord-Nederlands arbeid med smart spesialisering, særlig rettet mot energi, vann og en sirkulær økonomi. Forfatter av The Edge of the World: How the North Sea Made Us What We Are, Michael Pye, holdt presentasjon om Nordsjøregionens felles historie og identitet. Donne Slangen fra Nederlands infrastruktur- og miljødepartement orienterte om landets arealplanlegging i Nordsjøområdet frem mot 2050, med fokus på miljø og bærekraft.

Nordsjøkommisjonens president Tom-Christer Nilsen (Hordaland fylkeskommune) la vekt på fremdriften i arbeidet med en strategi for Nordsjøregionen og for North Sea Grid som de viktigste resultatene fra hans presidentperiode så langt. Han fremhevet at Nordsjøkommisjonen ser frem til det nederlandske EU-formannskapet i 2016, og oppfordret nederlenderne til å ta en ledende rolle i arbeidet for et tettere samarbeid i Nordsjøregionen.

17. juni var satt av til tematiske studiebesøk og prosjektverksted. Stavangerregionens Europakontor besøkte godsterminalen i Coevorden på grensen mot Tyskland, og fikk også møte studenter ved Stenden-universitetet i Emmen som arbeider med bærekraftige transport- og produksjonsløsninger.

Les mer om Nordsjøkonferansen på arrangementets hjemmeside. Programmet er tilgjengelig her. Artikkel fra Vest-Norges Brusselkontor finner du her.

Share