19 April 2021

Rekordoppslutning til vårens Lynkurs i “EU og EØS på 1-2-3”

Vårens Lynkurs “EU og EØS på 1-2-3” var en heldigital webinarserie som gikk over tre dager, 7.-9. april 2021. Det var rekordstor påmelding, med hele 700 påmeldte som ville lære mer om EU og EØS-avtalen, EUs European Green Deal og digitalisering i EU.

Vårens Lynkurs “EU og EØS på 1-2-3”
7. – 9. april inviterte Stavangerregionens Europakontor (SrE) sammen med KS og de øvrige norske regionskontor, til digitalt «Lynkurs i EU og EØS på 1-2-3». I løpet av disse tre dagene ble det bli arrangert et tre-delt digitalt lynkurs på én time hver, fra kl. 11.00-12.00. Vanligvis samles rundt 100 deltakere på Norges Hus i Brussel til det årlige Lynkurset. Kurset ble derimot også i år arrangert digitalt grunnet covid-19. Den digitale hverdagen åpner heldigvis opp for at flere får mulighet til å delta, noe som resulterte i en rekordoppslutning på over 700 påmeldte.

Program 2021
Webinarserien ble delt inn i tre tematiske deler:

Del 1. Norge i Europa
Lise Rye, Professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU, gav en innføring i EU og EØS. I tillegg til at del 1 av kurset var en innføring i EU og EØS, ble det også gitt et innblikk i hvordan de norske regionskontorene arbeider for å fremme regionale og kommunale interesser i Brussel, av Merete Mikkelsen ved Vest-Norges Europakontor.

Del 2. EUs grønne giv
Del 2 handlet om EUs grønne vekststrategi, European Green Deal, og hvilken betydning den kan ha for norske kommuner og fylkeskommuner, presentert av Ingvild Jacobsen og Solveig Standal Skåravik, rådgivere for klima, miljø og energi ved Osloregionens Europakontor. Marianne Haugland, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene, pekte på konkrete eksempler innen sirkulærøkonomi og avfallshåndtering, samt hvordan det grønne skiftet påvirker lokale og regionale aktører på dette området.

Del 3. Et digitalt Europa
Del 3 tok for seg et digitalt Europa. Trond Helge Baardsen, policy officer ved EFTA Sekretariatet, fortalte om digitalisering som innsatsfaktor for innovasjon og velferd. Anders Lamark Tysse, Helseråd ved Norges Delegasjon til EU, gikk mer inn på digital helse, som er en av de digitale satsingsområdene i EU.

Vi vil takke Sørlandets Europakontor, Trøndelags Europakontor, Nord-Norges Europakontor, Vest-Norges Brusselkontor, Osloregionens Europakontor og KS for et godt samarbeid og gjennomføring.

Gikk du glipp av ett eller flere kurs? Eller vil du se det igjen? Under finner du opptakene av webinarene:

Share