29 September 2015

Renovasjon i fokus under studiebesøk i Belgia

IMG_2031

Gruppen på besøk hos SrE. Foto: Anne-Marte Teigmo

23.-26. september var IVAR IKS, Ryfylke miljøverk IKS og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola på studiebesøk i Brussel. Formålet var å få innblikk i lokal material- og avfallshåndtering, Norges forhold til EU, samt dagsaktuelle saker, med spesielt fokus på relevant avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

Torsdag 24. september gikk turen til OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) der gruppen fikk presentert Flanderns avfall- og materialhåndteringsrutiner. Etterpå dro gruppen videre til IVAREM sitt avfallsanlegg i Lier, hvor det ble orientert om avfallsinnsamlingspraksis og andre aktiviteter. Her ble det også tid til en omvisning på anlegget, som blant annet eier en av de største solcelleparkene i Flandern, før gruppen dro videre til IVAREMs mekanisk-biologiske behandlingsanlegg i Geel hvor de også fikk en guidet tur.

Resten av oppholdet gikk med til besøk hos Stavangerregionens Europakontor, samt hos Den norske EU-delegasjonen, og møte med klimaråd Jonas Landstad Fjeldheim.

Hele programmet er tilgjengelig her:

Program-Brussel-sept15

 

Share