14 March 2022

REPowerEU: Krig i Ukraina «made the Green Deal great again»


Europakommisjonen mener det er mulig å erstatte 100 bcm med russisk gass allerede i år. Her er planen.

8. mars lanserte Kommisjonen REPowerEU, en plan for å kvitte seg med EUs avhengighet av fossil energi fra Russland i god tid før 2030. Politico oppsummerte utviklingen med tittelen «How Putin made the Green Deal great again»; EU vender seg nok en gang mot klimapolitikk i krisetid.

Planen har 3 hovedkomponenter:

  1. Hastetiltak for å holde energiprisene nede
  2. Oppfylling av gasslagre for neste vinter
  3. Å kutte avhengigheten av russisk gass

Frigjøring fra russisk gass

I 2021 kom 45% av gass brukt i EU fra Russland. Nå vil Kommisjonen kutte to tredeler av gassimport fra Russland, allerede ved årsskifte.

Vi må frigjøre oss fra avhengigheten av russisk olje, kull og gass. Vi kan rett og slett ikke stole på en leverandør som eksplisitt truer oss. Vi må handle nå for å dempe effektene av stigende energipriser, diversifisere gassforsyningen vår for neste vinter og fremskynde overgangen til ren energi.

Kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Slik skal gassen erstattes, oppsummert av energi og klima:

  • Flytende nedkjølt gass (LNG) skal erstatte 50 milliarder kubikkmeter (bcm)
  • Import gjennom andre rørledninger enn de russiske (10 bcm)
  • Energisparing, bl.a en grad lavere innetemperatur (14 bcm)
  • Øke produksjon av biometan (3,5 bcm)
  • Fremskynde satsingen av solceller på tak (2,5 bcm)
  • Fremskynde installering av varmepumper (1,5 bcm)
  • Fremskynde vind- og solkraftprosjekter (20 bcm)

Videre skal gasslagrene fylles, og prisen på strøm ned.

Pristak på bordet

Kommisjonen har fastslått at den eksepsjonelt høye energiprisen rammer husholdninger og næringslivet i EU, med økende fattigdom, høye produksjonskostnader og tap av konkurranseevne som konsekvens. Dette er en effekt som også har rammet norsk næringsliv og norske forbrukere.

Kommisjonen går langt i å lufte tanken om å sette et pristak på elektrisitet. I sin uttalelse bekrefter Kommisjonen at det er mulig under dagens lovverk å bryte inn i markedet og midlertidig regulere energiprisen. I tillegg legger kommisjonen frem detaljerte retningslinjer til medlemslandene for hvordan prisregulering og overføringer kan tas i bruk for å redusere konsekvenser av de høye energiprisene.En høring om dette vil gjennomføres i løpet av de neste ukene.

Et annet tiltak som fremheves, er å ilegge en ekstra skatt for energiselskaper med uventet høye overskudd på grunn av de høye strømprisene. En slik skatt skal deretter omfordeles til forbrukerne.

Medlemslandene kan også anvende inntekter fra klimakvotene (ETS). 

Illustrasjon: Europakommisjonen

Lagre gass til neste vinter

Europakommisjonen skriver at EU her og nå har nok gass, men at dette ikke er tilfelle for neste vinter. Kommisjonen uttaler at de ønsker å fylle europeiske lagre til minst 90 prosent innen 1. oktober. Dette er i kontrast til den nåværende normen på rundt 40% fyllingsgrad.

Et lovforslag vil fremmes innen april for å sikre nok lagring av gass. Det er også sannsynlig at det vil bli tatt i bruk økonomiske insentiver for å gjøre det lukrativt for markedsaktører å lagre gass.

Mai: Nye anbefalinger for konsesjonsprosesser

Tidskrevende prosesser for å få godkjenning til å bygge ut nye vind- og solparker er en barriere mot raskere energiomstilling. Raskere konsesjonsbehandling og mindre byråkrati skal nå få fart i utbygging av sol- og vindkraft. Kommisjonen vil publisere nye anbefalinger for raske konsesjonsprosesser i mai.

Europakommisjonen oppfordrer medlemslandene til å raskt kartlegge og sette av områder til havs og på land til fornybar energi.

Juni: European Solar Rooftops Initiative

Kommisjonen varsler at det i juni vil komme et eget initiativ for solpanel på tak.

Kommisjonen vil nå konsultere medlemsland for å finne et kriserammeverk. Planen vil diskuteres når EU-ledere møtes i Versailles denne uken.

Les planen på kommisjonens nettsider her 

Les IEAs 10-punktsplan for å redusere EUs avhengighet av russisk naturgass.

Kommisjonen har også laget oversiktlig infografikk over REPowerEU du kan se her.

ShareAuthor

Malin Vikne Henden