16 December 2019

Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

last ned (1)

Oversikten over hvilke Erasmus+ prosjekter knyttet til ungdom og ungdomsarbeidere som har fått støtte er nå publisert. Av totalt 66 innsendte søknader ble 26 innvilget med en samlet pott på 12,3 millioner kroner. Tolv fylker deltok og Akershus, Troms og Hordaland henter mest midler.

I Norge er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet og barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin avdeling Aktiv Ungdom er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus +.

Godalen Videregåande Skole fikk innvilget Erasmus+ prosjekt 
Fra Rogaland var det kun en søknad som ble godkjent. Godalen Videregående Skole fikk tilslag for sitt prosjekt «Body image, psychological health and TABU concerns in migrant youth and implications for their education», og de mottar til sammen 136 152 euro.

Se full oversikt over hvem som har fått støtte i siste programperiode her og en oppsummering av søknadsrunden i 2019 her.

Eramus+ Aktiv Ungdom kurs og studieturer i 2020
Hvert år arrangerer de nasjonale kontorene for ungdomsdelen av Erasmus+ kurs og studieturer. I deres nyhetsbrev finner man en oversikt over hvilke aktiviteter som er planlagt i 2020. Det koster kun 500,- kr å delta, inkl. reise, opphold og kursavgift.

Neste søknadsfrist for Erasmus+ søknader for ungdommer og ungdomsarbeidere er 5. februar kl. 12.00. Aktiv Ungdom oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt for veiledning og tilbakemelding på prosjektideer.

Share