1 February 2022

Retningslinjer godkjenner statsstøtte til industri i EUs kvotesystem


Industri som må betale høye strømpriser grunnet karbonprisene i EUs kvotesystem (ETS) kan få statstøtte for å unngå "karbonlekkasje"

Eftas overvåkingsorgan, ESA, vedtok 26. januar to vedlegg til retningslinjene for statsstøtte i forbindelse med EUs kvotesystem (ETS). Vedleggene beskriver hvordan forholdsmessig statsstøtte skal beregnes for industri som på grunn av ETS står overfor høyere elektrisitetspriser.

Unngå “karbonlekkasje”

Retningslinjene fra 2020 åpner for at Norge, Island og Liechtenstein kan kompensere visse industrisektorer for å unngå karbonlekkasje. Dette vil si at statsstøtten skal bidra til at høyforurensende produksjon ikke flyttes til land som ikke har samme høye klimaambisjoner som EU-landene. En slik forflytning av produksjon kan ende med økt karbonutslipp globalt, samt lavere økonomisk vekst innad i EØS-området.

Referanser for effektiv produksjon

Det første vedlegget etablerer referanser for hva som er effektiv produksjon, og gir uttrykk for nødvendig mengde strøm i produksjonsprosessen for hvert produkt. Hensikten med vedlegget er å oppmuntre til effektiv produksjon og hindre overkompensasjon for ineffektiv produksjon.

Hvordan påvirkes strømprisen av karbonprisen?

Det andre vedlegget omhandler karbonfaktorer. Dette er for å etablere i hvilken grad strømprisene i et bestemt geografisk område er påvirket av prisen på karbon. Karbonfaktorene i vedlegg 3 er basert på andelen fossilt brensel i kraftproduksjon i de enkelte landa. ESA har nå vedtatt en versjon som reflekterer den spesifikke energimiksen i Norge.

Du kan se vedleggene her.

Les mer her.

Share