17 October 2014

Risavika Havn deltok på konferanse i Oostende

LO-PINOD-conference-banner10. oktober ble det arrangert en konferanse i Oostende om rollen regionale havner kan spille for å fremme bærekraftige fraktmønstre. Konferansen ble arrangert i forbindelse med LO-PINOD-prosjektet, som arbeider for å fremme samarbeid og læring mellom regionale havner og styrke deres potensial, funksjoner og kapasitet. LO-PINOD er finansiert under Nordsjøprogrammet og har 15 partnere fra 7 land, deriblant Drammen og Bodø Havn fra Norge. Både Stavangerregionens Europakontor og Risavika Havn ved Magnus Hodnefjell var til stede.

Konferansen inneholdt en rekke eksempler fra regionale havner i Europa. Nederlandske Meppel har et ambisiøst mål om at havnen skal bli karbonnøytral innen 2040, blant annet gjennom energieffektivisering, resirkulering og ved å benytte fornybare ressurser. Nordtyske Brunsbüttel og Oostende havn snakket om den sentrale rollen de to spiller i utbyggingen av vindkraft til havs, mens Drammen havn innledet om hvordan man involverer lokalsamfunnet i havneplanleggingen.

Mer utfyllende informasjon om konferansen samt innledernes presentasjoner er tilgjengelig her. En oversikt over LO-PINOD-prosjektets resultater finner du her.

Share